Montáž satelitnej techniky

 

Dodávka a montáž satelitných kompletov pre digitálne  televízne vysielanie s možnosťou príjmu z viacerých družíc. Poskytujeme komplexné služby pre nastavenie satelitného TV príjmu pre firmy a domácnosti v oblasti Senica a okolie. Služby zahŕňajú bezproblémovú a kvalitnú dodávku satelitného kompletu, programových balíkov od poskytovateľov a inštaláciu nových alebo rekonštrukciu už existujúcich televíznych – satelitných rozvodov pre bytové domácnosti, obytné domy, prevádzkové priestory ako sú napríklad penzióny, hotely, školiace strediská, alebo iné podnikateľské priestory s potrebou používania viacerých televíznych prijímačov a zariadení.

Montáž televíznych satelitov zahŕňa komplexnú dodávku vybraného satelitného kompletu s príslušenstvom, premeranie kvality satelitného signálu, vybudovanie rozvodov a kabeláže, nastavenie požadovaných programov a konfiguráciu televízorov pre pohodlnú obsluhu z kresla pomocou diaľkového ovládača. Váš byt alebo kancelária po nevyhnutných deštrukčných prípravných prácach v rámci budovania káblových rozvodov a montovania satelitnej paraboly ostane čistý a nepoškodený.

Pre dosiahnutie kvalitného príjmu satelitného signálu kladieme dôraz na funkčné a nerušivé umiestenie paraboly na budovu. Vyhľadávanie a presné nastavenie príjmu satelitného signálu zabezpečujeme prostredníctvom jemnej diagnostickej techniky s veľkou presnosťou.
Návrh technickej realizácie, výberu satelitného komplexu a televíznej skladby satelitných programov zabezpečujeme výhradne podľa konkrétnych potrieb a predstáv zákazníka.

Naša bezplatná poradenská činnosť vám v tomto ohľade umožní ľahko sa rozhodnúť pre cenovo správny a kvalitný výber satelitu, kde značka výrobcu a zvolená technológia má zásadný vplyv na Vašu investíciu a celkovú životnosť satelitného kompletu a samozrejme aj na kvalitu sledovania vysielaných televíznych programov. V prípade požiadaviek na realizáciu služieb dodávky a montáže satelitného kompletu a jeho konfigurácie nás kontaktujte za účelom konzultácie vhodného riešenia, predloženia cenového návrhu a požadovaného času na realizáciu projektu pre Vás.

beton barbekü